Drama som metode

Dramapedagogikk defineres som en pedagogisk metode som tar i bruk drama og teater. Det kan innebære alt fra skolerevy, forskjellige dramaleker og øvelser, dramatiske fiksjonsreiser hvor deltakerne improviserer seg gjennom organiserte løp med et gitt didaktisk mål eller pedagogisk teater.

Drama kan også betegnes som dramatiske tekster som er teaterstykker eller manus til en forestilling. F.eks. er Et dukkehjem av Henrik Ibsen en dramatisk tekst.

550x335.fitandcrop

Drama som metode er et verktøy pedagoger kan bruke i sitt arbeid rundt læring. Man kan trekke inn enkelte dramaøvelser eller leker inn i undervisning, eller lage et helt dramaforløp som er mange ulike dramaøvelser og leker som er knyttet sammen rundt et tema/mål.
Det som er så bra med å bruke drama inn i undervisningen er at man kan få så mange, ulike variasjoner innenfor uttrykksformen.

Et dramaforløp er et undervisningsopplegg som inkluderer ulike dramafaglige oppgaver i utforskning av et tema eller en tekst. Dramaforløpet kan være konsentrert omkring en av dramafagets uttrykksformer, f.eks. improvisasjon, bildeteater, forumspill eller lærer-i-rolle, men kan like gjerne være en kombinasjon av flere og inkluderer mange ulike dramafaglige metoder og teknikker. (Hentet fra Aud Berggraf Sæbø sin bok «Drama – et kunstfag)

osd_01

Denne bloggen vil vi skal være en inspirasjonskilde for lærere, førskolelærere eller andre pedagoger til å bruke mer drama og teater inn i sitt arbeid. Her vil det ligge litt fagstoff rundt ting vi mener er viktig å vite rundt drama som metode, og under vår idébank vil det ligge ulike øvelser, leker og teknikkarbeid som man kan ta og legge til i sin samling.

Under fanen på kontakt oss hadde vi satt pris på om dere sendte inn forslag til øvelser, leker eller teknikkarbeid slik at man kan dele med hverandre. Om dere har ferdige dramaforløp dere vet har fungert godt så bare send inn og vi vil legge det ut til deling.

Håper bloggen vil være til nytte og som inspirasjon til å bruke drama og teater inn i undervisningen eller opplegget dere planlegger 🙂

Med vennlig hilsen Anette og Katinka :)!