Atomleken

Alle skal gå for seg selv rundt i rommet, mens den som leder står litt på sida og observerer.

På forhånd har lederen fortalt gruppa at hvis han sier et tall f.eks. 3, skal dem løpe rundt helt til han sier et annet tall, som f.eks. 1 som gjør at dem skal gå vanlig. Her kan lederen bestemme selv hvor lenge mellom hvert tall skal sies, og hvor vanskelig dette skal være.

For å vise et eksempel har vi kommet med 3 nivåer som bygger på hverandre:

Nivå 1:
1 = Gå
2= Jogge
3= Løpe
4= Stopp

Nivå 2:
5= Hoppe rundt
6= Hinke rundt

Nivå 3:
8= Legge seg ned på ryggen og sprelle med armer og ben i været.

Her kan man legge til bevegelser og handlinger slik man vil selv. Men er greit å holde seg til tallene mellom 1 og 10.

Dette er en grei oppvarmingslek og konsentrasjonslek. Her kan man legge inn at man blir ute hvis man er for treig eller gjør feil, men igjen tenk på at de som går ut blir passive, så gi dem noen andre handlinger de kan gjøre før de blir med i leken igjen.

Ps. leken kan hete andre ting hos andre.  Artige leker har mange navn 😉

Anbefalte fagbøker

Hvis dere er interesserte i å lese dere opp på drama som metode, eller ha bøker hvor dere kan finne øvelser eller inspirasjon så anbefaler vi disse bøkene:

VisBildeServlet

Drama – et kunstfag skrevet av Aud Berggraf Sæbø er en kjekk «start»-bok innenfor dramafaget. Her for du svært kort fortalt om så og si alt innenfor drama-området, og viser mye til eksempler. Boka er delt inn i 3 deler. Del A handler om drama som fag, uttrykksform og arbeidsmåte. Her tar hun opp f.eks. hvor vi kan møte drama hen i dagens samfunn. Samtidig som hun deler inn innholdet i dramafaget og forklarer metoder, teknikker og uttrykksformer som brukes i dramafaget. Her tar hun også for seg om dramaforløp og hvordan man planlegger et dramaforløp. I del B handler det om drama som flerfaglig undervisning i relasjon til L97. Her henviser hun hvordan drama kan brukes inn i læreplanen og hvordan drama kan brukes i undervisning på skolen. I del C handler det om dramafagets kunnskapssyn og kunstdidaktiske plattform. Her blir blant annet estetikk tatt opp, og hvordan drama er som læringspotensial. Boka er på over 430 sider, så her har du nok å lese igjennom for å komme deg greit inn i hva dramafaget handler om 🙂

ibsen-og-holberg-i-skolenTil alle norsklærere som skal lære elevene sine om Henrik Ibsen og Ludvig Holberg. Ikke gjør det på den gørr-kjedelige måten med lese stykket, se stykket for så å skrive anmeldelse. Her har dere en bok med ferdige undervisningsopplegg om Ibsen og Holberg sine stykker. Boka heter Ibsen og Holberg i skolen – et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer, og er skrevet av Anna S. Songe-Møller og Aud Berggraf Sæbø. Her anbefaler dem et forarbeid på ca 4 timer for deretter et etterarbeid på ca 3 timer, som skal hjelpe elvene til å forstå stykkene bedre enn å sitte å lese dem. Her blir mange ulike dramametoder brukt, og man vil se at elevene vil få med seg mer under et teaterstykke og lære seg til hvordan man skal oppføre seg i teateret. Her får man mange forslag på hvordan man skal lage et dramaforløp, siden hele boka er full av ferdige dramaforløp rundt stykkene, og med 2 kapitler i forkant om hva man skal tenke på og kort fortalt om definasjoner på ting.

dip

En liten oransje bok full av dramateknikker. Boka Drama i praksis – teori, idéer og metoder av Jonothan Neelands er en enkel bok som kort og konsist forklarer de ulike teknikkene som f.eks. ekspertrollen, rolle på veggen, mime, lærer-i-rolle og mye, mye mer. Den er oversatt til dansk, men veldig enkelt forklart. Det er en liten blekke på ca 100 sider med masse om de ulike teknikkene.

 

Har dere andre bøker innenfor drama som dere vil anbefale, ikke nøl, bare skriv den inn til oss på kontaktskjemaet 🙂 Det blir vi så glade for å dele videre!

 

Hermelek i sirkel

I denne dramaleken/øvelsen ligger det uendelig med muligheter, og man kan tilpasse leken i forhold til hvilket tema eller fag man har.

Et eksempel kan være hvis temaet er vikingtid. Da kan elevene si typiske setninger for en viking, der en leder an ved å ta et skritt frem i sirkelen, sier setningen sin og går tilbake. Resten av gruppen hermer. Det kan være lurt å bytte på hvem som leder.

Her kan man også legge til bevegelser til setningene eller sette på musikk og bruke kun bevegelse.

Solen skinner på

Gruppen sitter i sirkel. En står i midten.

Den som står i midten skal finne seg en stol i sirkelen ved å kommandere gruppen til å reise seg og si for eksempel «solen skinner på alle med svarte klær». Alle de med svarte klær reiser seg for å finne en ny stol. En ny havner i midten og kommer med en ny kommando, som for eksempel «solen skinner på alle som spiste skive til frokost i morges».

Her er det ingen begrensinger for hva den som står i midten kan si. Det kan omhandle hele gruppen eller bare èn til to personer i gruppen.

Denne leken passer til både små barn og voksne.

Hi- ha- ho

Gruppen står i sirkel.

A samler armene over hodet og kaster dem ut med et tydelig «HI» til B.

B svarer med å ta armene opp (motsatt bevegelse av A) med et tydelig «HA».

C og D, som står på hver sin side  av B skal svare med å ta armene samlet mot B og si «HO».

B sender så «HIen» videre til en annen i sirkelen, og leken fortsetter.

Denne leken passer til de fleste aldersgrupper fordi det er tydelige og enkle regler å forholde seg til. Den er fin å ha med i dramaarbeid, da gruppen må være lydhøre og konsentrere seg. Den krever litt øvelse i starten, men etter hvert som gruppen har lært seg leken, kan man øke i tempo og jobbe med å holde en bestemt rytme. Etter hvert kan de som ikke følger med eller gjør feil ryke ut av leken. Men husk at de som ryker ut også må ha noe gjøre, slik at de ikke blir passive tilskuere. De kan for eksempel danne en ny sirkel og fortsette leken, sette seg ned i sirkelen eller bli straffet ved å gjøre 5 armhevinger og deretter bli med i leken igjen.

Denne leken er også fin som stemmeøvelse hvis man poengterer at elevene skal bruke mellomgulvet når de roper ut HI, HA eller HO.

Energisirkelen

Energisirkelen er en bra oppvarmingsøvelse som skal oppmuntre deltakerne til å slippe ut og dele energi med hverandre.

Energisirkelen går utpå at man står i en sirkel, hvor en skal starte med å lage en lyd samt bevegelse til lyden. Sidemannen skal gjøre akkurat det samme med et hakk høyere lydmessig. Slik går det rundt hele sirkelen og lyden blir kraftigere og kraftigere. Helt til lyden kommer tilbake til den som starta den som nå må gjøre sin lyd og bevegelse enda mer kraftigere enn slik han først starta. Deretter skal sidemannen starte lyd og bevegelse av sitt valg, og slikt går det på tur helt til alle har delt energien med hverandre.

Video:

Gruppefigurer

Å lage figurer med hverandre er en god samarbeidsøvelse, og trigger kreativiteten hos barn og unge. Men også hos voksne kan dette være en morsom øvelse. Den er fin som øvelse hvis man skal skape bedre samarbeid i en gruppe, eller skape trygghet.

Øvelsen går utpå at man deler gruppen inn i ulike grupper med en viss antall deltakere. Alt fra 3 til 6-7 stykker på hver gruppe er fine grupper. Her går det ut på at alle gruppene skal ved bruk av hverandre lage figurer som du bestemmer. Dette er en god øvelse for en gruppe med å bli kjent med hverandre på.

Hva er drama?

Dramapedagogikk defineres som en pedagogisk metode som tar i bruk drama og teater. Det kan innebære alt fra skolerevy, forskjellige dramaleker og øvelser, dramatiske fiksjonsreiser hvor deltakerne improviserer seg gjennom organiserte løp med et gitt didaktisk mål eller pedagogisk teater.

Drama kan også betegnes som dramatiske tekster som er teaterstykker eller manus til en forestilling. F.eks. er Et dukkehjem av Henrik Ibsen en dramatisk tekst.

Formidlingssenteret_Operaen_uke50_2013_DSC_4261