Hva er drama?

Dramapedagogikk defineres som en pedagogisk metode som tar i bruk drama og teater. Det kan innebære alt fra skolerevy, forskjellige dramaleker og øvelser, dramatiske fiksjonsreiser hvor deltakerne improviserer seg gjennom organiserte løp med et gitt didaktisk mål eller pedagogisk teater.

Drama kan også betegnes som dramatiske tekster som er teaterstykker eller manus til en forestilling. F.eks. er Et dukkehjem av Henrik Ibsen en dramatisk tekst.

Formidlingssenteret_Operaen_uke50_2013_DSC_4261