Hermelek i sirkel

I denne dramaleken/øvelsen ligger det uendelig med muligheter, og man kan tilpasse leken i forhold til hvilket tema eller fag man har.

Et eksempel kan være hvis temaet er vikingtid. Da kan elevene si typiske setninger for en viking, der en leder an ved å ta et skritt frem i sirkelen, sier setningen sin og går tilbake. Resten av gruppen hermer. Det kan være lurt å bytte på hvem som leder.

Her kan man også legge til bevegelser til setningene eller sette på musikk og bruke kun bevegelse.